Tvorba

Odpovědnost za obsah

IREKS GmbH
Lichtenfelser Str. 20
95326 KULMBACH
GERMANY

Jednatelé: Stephan Bergler, Dr. Sabine Krätzschmar, Olaf Lewe, Hans Albert Ruckdeschel, Stefan Soiné, Dr. Mathias Warwel

Registrace u soudu v Bayreuthu HR B 86
VAT DIČ DE 132360421

Kontakt:
Telefon: +49 9221 706-0
E-Mail: info@ireks.com

Autorská práva a ochrana obchodní značky

Veškeré texty, obrázky, ilustrace, multimediální soubory, stejně tak i vzhled webových stránek společnosti IREKS, jsou předmětem práva na ochranu duševního vlastnictví, a to zejména s ohledem na autorská práva. Bez ohledu na formu, každé další použití vyžaduje souhlas společnosti IREKS GmbH.

Odpovědnost za obsah

Internetové stránky společnosti IREKS jsou neustále udržovány a jsou sestavovány s největší pečlivostí. Nicméně IREKS GmbH nepřijímá žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací.

Zřeknutí se odpovědnost

Hypertextové odkazy, které můžete nalézt na internetových stránkách společnosti IREKS, nejsou považovány za doporučení. Přesnost a správnost informací obsažených na odkazovaných stránkách není možné zcela kontrolovat a IREKS za tento obsah neodpovídá. IREKS proto nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z použití těchto informací.