Getreideähren auf einem Feld

Zrnko po zrnku

Zwei Hände halten Getreidekörner

Vytváření hodnot

Kvalita, spolehlivost, transparentnost, bezpečnost a výhody pro naše zákazníky s každým zrnkem – to je IREKS! Vydejte se s námi na cestu od obilí až po pečivo a zjistěte, co vše dělá IREKS pro to, aby měl vše ve vlastních rukou.


Pěstování obilí

Obilí je nejdůležitější základní surovinou. Proto při pěstování a zpracovávání nenechává IREKS nic náhodě. Centrála v Kulmbachu je zapojena do celého procesu - od pěstování až po prodej a tak dokáže ovlivnit kvalitu pekařských surovin a pivovarnickcýh sladů dlouho předtím, než v našich závodech začnou složité výrobní procesy Díky tomu může reagovat na individuální přání zákazníků a aktuální trendy. Základem je dlouhodobá spolupráce s regionálními smluvními zemědělci ze severního Bavorska a Durynska a četná odběrná místa.

Výběr odrůd

Tým odborníků z Kulmbachu dokáže pomoci již při výběru vhodné odrůdy obilí, aby sklizeň vyhovovala regionálním požadavkům.

Regionální dodávky

Díky mnoha pobočkám po Bavorsku a Durynsku, může naše mateřská společnost IREKS vykupovat obilí přímo u zemědělců v daných regionech.

Evidence obilí

Při dodání obilí jsou v Kulmbachu zaznamenávány všechny potřebné informace, kontroluje se kvalita a určuje se další způsob zpracování.

Optimální skladování

V IREKS skladech je obilí uloženo podle odrůd a skladováno za optimálních podmínek.

Bezpečná přeprava

Doprava obilí z našich sběrných a skladovacích míst do výroby je přísně kontrolována a podrobně dokumentována.

Opakovaná kontrola kvality

Než se obilí začne  zpracovávat, provedou se v IQ centru v Kulmbachu podrobné laboratorní testy.


Zpracování obilí

IREKS je společnost, která zpracovává obilí již více než 160 let a má za sebou bohaté zkušenosti. Cílem je stále rozšiřovat odborné znalosti a modernizovat technické vybavení závodu. Aby byla zajištěna úplná bezpečnost celého procesu, investuje IREKS do vlastních zařízení na zpracování obilí. To umožňuje zamezit kontaminaci zrna, zajistit kvalitní zpracování a optimalizovat pekařské vlastnosti obilných surovin.

Loupání

S vlastní loupačkou špaldy odděluje IREKS zrno od slupky přímo v regionu, kde se špalda pěstuje.

Mletí

Pšenici a špaldu, které nakupuje IREKS díky vlastnímu zemědělskému obchodu ve stálé kvalitě přímo od zemědělců, mele na vysoce kvalitní mouky v samostatných mlecích zařízení ve vlastním mlýně EICHENMÜHLE.

Výroba zelené špaldy

K výrobě zelené špaldy s tradiční vůní využívá IREKS vlastní výrobní zařízení.


Zušlechťování a složení surovin

Aby mohl IREKS nabídnout zákazníkům rozmanitý sortiment, který ponechává prostor pro vlastní individualitu a kreativitu, zušlechťuje různými způsoby obilí a další vstupní suroviny. IREKS se přitom opírá o moderní výrobní technologie a desítky let zkušeností s výrobou sladů a kvasů, které lze použít samostatně nebo jako přísady do směsí a zlepšujících přípravků.


Standardy kvality a inovace

Každý krok výroby je ve společnosti IREKS doprovázen nejpřesnějšími analýzami a kontrolami kvality – od  pěstování až po špičkový konečný produkt. Dlouholeté zkušenosti a spolupráce se vzdělávacími institucemi se využívají k neustálému zdokonalování interní analýzy, která zahrnuje laboratorní testy i pekařské a senzorické zkoušky. Vývoj se zaměřuje na IREKS-vlastní obilné suroviny, jako jsou slady a kvasy, a tak je možné sortiment neustále rozšiřovat. Kvalita a inovace jsou založeny na pěti pilířích konceptu IREKS IQ: výzkum, vývoj, potravinové právo, zajištění kvality a management kvality.


Váš benefit

Transparentnost

přímo z pole

Bezpečnost

kterou můžete předat svým zákazníkům

Spolehlivost

v nákupu surovin pro vaše bezpečné plánování

Bezchybná kvalita

pro nejlepší výsledky

Široká nabídka produktů

pro váš pestrý sortiment

Individuální požadavky

pro řešení na míru a vaši kreativitu

Odpovědné kontaktní osoby

pro vaše otázky a připomínky