IREKS IQ

Die elektrische Leitfähigkeit einer Mehlprobe wird bestimmt, um auf den Wassergehalt des Mehls zu schließen

IREKS IQ = Inovace a kvalita

Pro inovaci a kvalitu používáme zkratku IQ (Innovation and Quality). Konkrétně to znamená, že se více než 300 zaměstnanců dceřinných společností po celém světě se zabývá výzkumem surovin, vývojem nových produktů a zajišťuje kvalitu každého výrobního kroku.

Pět pilířů pro inovaci a kvalitu

Na kvalitě nám záleží v první řadě, od zrna až po hotový výrobek, proto celý proces výroby našich produktů provází laboratorní analýzy, testy kvality a pečicí zkoušky.

Neustále hledáme způsoby, jak inovovat naše výrobky a vyvíjet novinky, které podpoří naše zákazníky v dalším rozvoji. IREKS IQ je princip založený na naší politice kvality, podpořený pěti pilíři pro inovaci a kvalitu.

Výzkum


Vědci z různých oborů, jako je technologie potravin, chemie a biologie, se zabývají den co den inovací výrobků. Díky neustálé výměně zkušeností odborníků z celého světa dokážeme brzy definovat trendy, např. každý rok stihneme v laboratořích v Kulmbachu otestovat kolem 200 nových surovin. Další cenné informace získáváme díky spolupráci s našimi dodavateli a výzkumnými organizacemi.

Vývoj


V rámci vývoje upečeme ročně jen v naší centrále v Kulmbachu kolem 7 000 variant výrobků. Výsledkem našich nejlepších nápadů je velké množství novinek a inovovaných produktů. Vše je kontrolováno pomocí analytických zkoušek. Kromě toho hodnotí více než 30 expertů z řad zaměstnanců senzorické vlastnosti (vzhled, textura, vůně a chuť) použitých surovin i výsledných produktů.

Potravinové právo


Zákazníkům pomáháme zorientovat se v "džungli" legislativy a poskytujeme podporu v oblasti aktuálně platných právních předpisů a nařízení. Navíc jsme našim zákazníkům vždy k dispozici pro zodpovězení individuálních dotazů a požadavků týkajících se našich výrobků.

Zajištění kvality


Podrobné kontrole kvality podléhají v Kulmbachu všechny vstupní suroviny, jednotlivé fáze výrobního procesu a každá vyrobená šarže produktu. Kvalitu našich výrobků zajišťují kromě laboratorních analýz také pečicí zkoušky. Jen pro představu - v Kulmbachu bývá ročně provedeno na 370 000 analýz a přibližně 28 000 pečicích zkoušek. Laboratoř pro odhalení stopových prvků je v oboru jedinečná. Umožňuje kontrolovat i ty nejmenší stopy pesticidů a těžkých kovů, odhalí až 1 g v 1 000 t suroviny.

Řízení jakosti


Hlavním cílem je spokojenost zákazníků a jejich důvěra v bezpečnost našich produktů. Proto naše procesy neustále testujeme. Tým více než 30 interních auditorů zajišťuje zlepšování všech procesů a neustálou kontrolu dodavatelských společností. Ve dvou interdisciplinárních týmech také neustále pracujeme na optimalizaci HACCP systému a systému řízení alergenů, což mimo jiné také snižuje riziko křížové kontaminace.

IREKS IQ centra po celém světě

V našich celosvětově propojených IQ centrech tým odborníků denně zavádí do praxe pět pilířů konceptu IREKS IQ.

Výzkum a vývoj se neprovádí jen na naší centrále v Kulmbachu, ale také v mnoha dceřinných společnostech po celém světě.

Naše centra výzkumu a vývoje můžete najít na mapě.