Informace dle nařízení EU

Informace dle nařízení EU o ochraně osobních údajů

Jsme rádi, že máte zájem o naši společnost, naše produkty a služby. Chtěli bychom, abyste při návštěvě našich internetových stránek nemuseli mít důvod k obavám ohledně ochrany Vašich osobních údajů.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně, dodržování legislativy ohledně ochrany osobních údajů je pro nás samozřejmostí.

Rádi bychom, abyste věděli, které údaje a kdy zaznamenáváme, zpracováváme a jak je používáme. Přijali jsme technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Budou dodržována námi i externími poskytovateli služeb.

Následující informace jsou připraveny pro naše zákazníky, stejně jako pro naše dodavatele, poskytovatele služeb a další obchodní partnery.

Informace dle článku 13 nařízení o ochraně osobních údajů

- nakládání s osobními údaji dotčených osob -

Identifikace

IREKS ENZYMA s.r.o.
Kšírova 668/257
Horní Heršpice
619 00 Brno

Kontaktní informace pro ochranu osobních údajů

Příslušný kontakt pro ochranu osobních údajů naleznete na následující adrese:

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů
IREKS ENZYMA s.r.o.
Kšírova 668/257
Horní Heršpice
619 00 Brno
heslo ochrana údajů nebo
gdpr@ireks-enzyma.cz

Kategorie a původ údajů

V souvislosti s obchodním vztahem s našimi zákazníky zpracováváme jejich adresy, identifikační údaje, data obsažená ve smlouvách, bankovní spojení, jakož i obchodní údaje (např. objem prodejů, splatnosti apod.). K tomu patří i osobní údaje jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy, telefon/fax, pracovní pozice, DIČ, popř. státní příslušnost a údaje z osobních dokladů.

Účel zpracování a právní základ

Zpracování provádíme za účelem jednoznačné identifikace zákazníka, přípravy a realizace smluv, vyhodnocování bonity a spolehlivosti, zajištění zákaznických služeb, vystavování daňových dokladů, správy a uplatňování pohledávek, jakož i zajištění souladu s platnou legislativou.

V některých případech využíváme při zpracování osobních údajů služeb smluvních partnerů. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 b) a c) nařízení o ochraně osobních údajů.

Zpracování výše uvedených údajů provádíme rovněž za účelem uspokojení oprávněných zájmů naší společnosti či třetích stran ve věcech zkvalitnění naší marketingové strategie, zpracování prodejních a distribučních analýz, řízení prodeje, výpočtů provizí našich pracovníků, rozhodování v oblasti marketingu a obchodu, marketingových průzkumů, podpory zákazníků, kontrolních reportů a vyhodnocování obchodních podmínek. Právním podkladem je článek 6 odst.1 f) nařízení o ochraně osobních údajů.

Kategorie příjemců osobních údajů

a) Koncern

Zpracování výše uvedených údajů může být rovněž prováděno naší mateřskou společností IREKS GmbH jakožto našeho smluvního poskytovatele služeb v souladu s § 15 zákona o obchodních korporacích platného ve Spolkové republice Německo (AktG).

b) Ostatní

Osobní údaje jsme oprávněni předávat v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů i třetím osobám, např. úřadům za účelem splnění zákonných povinností.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje ukládáme po dobu trvání případného obchodního vztahu se zákazníkem a až do uplynutí lhůt vyplývajících z daného obchodního vztahu či stanovených zákonnými předpisy.

Práva ochrany osobních údajů dotčených osob

Při dodržení zákonných předpokladů máte nárok na následující práva dle článku 15 až 22 nařízení o ochraně osobních údajů: právo na přístup k informacím, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Kromě toho máte právo podat námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů dle článku 13 odst. 2 b) ve spojení s článkem 21 nařízení o ochraně osobních údajů, které se odvolává na čl. 6 odst. 1 f) nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na stížnost

V souladu s čl. 77 nařízení o ochraně osobních údajů jste oprávněni podat stížnost u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s právními předpisy.

Informace dle čl. 14 nařízení o ochraně osobních údajů

- nakládání s osobními údaji nedotčených osob -

Identifikace

IREKS ENZYMA s.r.o.
Kšírova 668/257
Horní Heršpice
619 00 Brno

Kontaktní informace pro ochranu osobních údajů

Příslušný kontakt pro ochranu osobních údajů naleznete na následující adrese:

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů
IREKS ENZYMA s.r.o.
Kšírova 668/257
Horní Heršpice
619 00 Brno
heslo ochrana údajů nebo
gdpr@ireks-enzyma.cz

Kategorie a původ údajů

Od našich obchodních partnerů (zprostředkovatelů prodeje resp. distributorů námi nabízených výrobků) dostáváme pravidelně popř. na vyžádání informace o koncových zákaznících (identifikace zákazníka, přehled odebraných produktů včetně množství). Takto získáváme kmenová data zákazníků (název firmy / jméno zákazníka, adresa, IČ zákazníka, popř. kontaktní údaje) jakož i obchodní informace (výše prodejů, identifikace výrobků, názvy výrobku a množství, které bylo dodáno v určitém časovém období zákazníkovi obchodním partnerem).

Účely zpracování a právní základ

Výše uvedené údaje o zákaznících zpracováváme za účelem vytvoření a správy databáze ověřitelných, přesných a aktuálních záznamů adres, přičemž v této souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů, jak je popsáno níže.

Uvedené údaje používáme k odsouhlasení vzájemných návštěv technologů, zaměstnanců či obchodních partnerů mezi naší společností, našim obchodním partnerem i Vámi jakožto uživateli našich produktů; dále i pro evidenci, vyúčtování a zpracování smluvních vztahů mezi našimi obchodními partnery a námi, případně i koncovými zákazníky; dále k posouzení hospodárnosti obchodního vztahu.

Zpracování výše uvedených údajů provádíme rovněž za účelem uspokojení oprávněných zájmů naší společnosti či třetích stran ve věcech zkvalitnění naší marketingové strategie, zpracování prodejních a distribučních analýz, řízení prodeje, výpočtů provizí našich pracovníků, rozhodování v oblasti marketingu a obchodu, marketingových průzkumů, podpory zákazníků, kontrolních reportů a vyhodnocování obchodních podmínek. Právním podkladem je článek 6 odst.1 f) nařízení o ochraně osobních údajů.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 b) popř. f) nařízení o ochraně osobních údajů, neboť shromažďování, archivace i zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění našich závazků vyplývajících z obchodních smluv. Zpracování osobních údajů je rovněž prováděno dle čl. 6 odst. 1 f) nařízení o ochraně osobních údajů za účelem uspokojení oprávněného zájmu naší společnosti či třetí strany.

Kategorie příjemců osobních údajů

a) Koncern

Zpracování výše uvedených údajů může být rovněž prováděno naší mateřskou společností IREKS GmbH jakožto našeho smluvního poskytovatele služeb v souladu s § 15 zákona o obchodních korporacích platného ve Spolkové republice Německo (AktG).

b) Ostatní

Osobní údaje jsme oprávněni předávat v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů i třetím osobám, např. úřadům za účelem splnění zákonných povinností.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje ukládáme po dobu trvání případného obchodního vztahu se zákazníkem a až do uplynutí lhůt vyplývajících z daného obchodního vztahu či stanovených zákonnými předpisy.

Práva ochrany údajů dotčených osob

Při dodržení zákonných předpokladů máte nárok na následující práva dle článku 15 až 22 nařízení o ochraně osobních údajů: právo na přístup k informacím, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Kromě toho máte právo podat námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů dle článku 14 odst. 2 c) ve spojení s článkem 21 nařízení o ochraně osobních údajů, které se odvolává na čl. 6 odst. 1 f) nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na stížnost

V souladu s čl. 77 nařízení o ochraně osobních údajů jste oprávněni podat stížnost u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s právními předpisy.

 


Poslední aktualizace: květen 2018