Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks
Cesky> O NÁS> Ochrana údajů

Politika ochrany údajů

Poslední aktualizace: duben 2017

Jsme rádi, že máte zájem o naši společnost, naše produkty a služby. Chceme, abyste při návštěvě našich internetových stránek nemuseli mít důvod k obavám ohledně ochrany Vašich osobních údajů.

Ochrana Vašich dat je pro nás důležitá

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a je pro nás samozřejmostí.

Rádi bychom, abyste věděli, která data a kdy zaznamenáváme, zpracováváme a jak je používáme. Přijali jsme technická a organizační opatření zajišťující ustanovení týkající se ochrany osobních údajů. Budou dodržována námi i externími poskytovateli služeb.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o Vaší totožnosti. Zahrnují například údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

Pro používání našich internetových stránek obecně není nutné předávání osobních údajů.
V určitých případech však vyžadujeme Vaše jméno a adresu spolu s dalšími podrobnostmi, abychom mohli poskytnout požadované služby.

Totéž platí například pro zasílání informačních materiálů nebo odpovědí na jednotlivé dotazy.

Kromě toho zaznamenáváme, zpracováváme a používáme pouze údaje, které jste nám poskytli dobrovolně nebo automaticky prostřednictvím internetu (např. soubory cookie, informace o prohlížeči).

Pokud využíváte určité služby, budou zaznamenávány, zpracovávány a používány pouze takové údaje, které jsou nutné k plnění služeb.

Pokud bychom od Vás požadovali další údaje, pak se jedná o dobrovolné informace.

Zaznamenávání, zpracování a používání osobních údajů probíhá pouze za účelem plnění požadovaných služeb nebo podpory a zajištění vlastních legitimních obchodních zájmů.

Užití za specifickým účelem

Budeme zaznamenávat, zpracovávat a používat osobní údaje, které nám poskytnete online, a to výhradně pro účely, které Vám byly sděleny. Osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předány třetím stranám.

Záznam, zpracování a používání osobních údajů, jakož i jejich předávání vládním institucím a orgánům, které mají právo obdržet takové informace, se uskuteční pouze v rámci příslušných zákonů nebo pokud jsme právně povinni to provést jako výsledek soudního příkazu.

Přidělený účel osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete, budou zaznamenávány, zpracovávány a používány k zodpovězení Vašich dotazů, zpracování Vašich požadavků nebo poskytnutí přístupu k určitým informacím nebo nabídkám.

K udržení vztahů se zákazníky může být také nezbytné, pro nás nebo pro námi pověřeného poskytovatele služeb, zaznamenávat, zpracovávat a používat osobní údaje, abychom Vás informovali o nabídkách produktů, které jsou užitečné pro Vaše obchodní aktivity nebo abychom prováděli on-line průzkumy za účelem zlepšení schopnosti plnit požadavky našich zákazníků.

Neposkytneme osobní údaje třetím stranám, ani s nimi nebudeme obchodovat.

Newsletter

Co se týká nabízeného newsletteru, pokud se k němu přihlásíte, budeme zaznamenávat, zpracovávat a používat pouze osobní údaje a podrobnosti poskytnuté dobrovolně. Registrací do tohoto newsletteru s tímto souhlasíte. Odběr můžete kdykoliv zrušit pomocí odkazu na zrušení odběru na konci každého newsletteru.

Jakmile se zaregistrujete do newsletteru, pošleme Vám potvrzovací e-mail. V tomto e-mailu najdete odkaz, který potvrdí Vaši registraci. Až po kliknutí na tento odkaz budou Vaše údaje použity ve vhodném rozsahu pro účely inzerce a marketingu prostřednictvím našeho zpravodaje.

Kontakt / Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme zaznamenávat a zpracovávat údaje, které jste do něj zadali. Budeme je využívat k poskytnutí požadovaných informací nebo k provedení požadovaných služeb, např. při podpoře a poradenství v oblasti našeho produktového portfolia.

Registrace do chráněného přístupového prostoru

Pokud Vám poskytneme chráněný přístupový prostor na našich internetových stránkách a Vy se do tohoto prostoru přihlašujete, zaznamenáváme, zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje pro sledování a vyhodnocení Vaší návštěvy, aniž bychom tyto údaje anonymizovali. Při registraci s tímto souhlasíte. Pokud již v budoucnu nebudete mít o toto zájem, můžete tento přístup deaktivovat nebo jej nechat vymazat odesláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu zobrazenou v navigačním bodě "Kontakt".

Doba uchování dat

Osobní údaje, které nám byly zaslány prostřednictvím našich internetových stránek, budou uchovávány, dokud nebude splněn účel, pro který byly svěřeny. V případě dodržování obchodních a daňových retenčních období může být u některých dat doba uchování až 10 let.

Neosobní údaje zaznamenávané automaticky

Při používání našich internetových stránek jsou z organizačních a technických důvodů ukládána tato data: názvy Vámi navštívených stránek, názvy používaného prohlížeče a název operačního systému, datum a čas přístupu, použitý vyhledávač, jména stažených souborů a IP adresa.

Tyto technické údaje vyhodnotíme anonymně pro statistické účely, pouze abychom dále optimalizovali naši internetovou prezentaci a navrhovali naše internetové služby ještě atraktivnějším způsobem. Tyto anonymní údaje budou uloženy odděleně od osobních údajů v zabezpečených systémech a nebudou moci být vyvozeny žádné závěry ohledně jednotlivých osob. Vaše osobní údaje a Vaše soukromí jsou proto po celou dobu chráněny.

Cookies

a) Co přesně jsou soubory cookies?

Cookies jsou informace, které jsou uloženy ve Vašem počítači, tabletu nebo mobilním telefonu, když navštěvujete internetové stránky, a jsou obecně používány k efektivnějšímu návrhu internetových stránek. Některé soubory cookies (Session Cookies) se automaticky odstraní, když se zavře prohlížeč, ostatní (trvalé soubory cookies nebo sledovací kódy) jsou archivovány na příslušném hardwaru až do určitého data vypršení nebo do vyprázdnění dočasné paměti Vašeho prohlížeče, a umožňují nám identifikovat Vás jako opakovaného návštěvníka našich internetových stránek. Většina internetových prohlížečů přijímá cookies automaticky. Nicméně jednoduchým kliknutím můžete změnit nastavení svého prohlížeče, pokud si to nepřejete. Podrobnější informace o cookies najdete na adrese www.allaboutcookies.org.

b) Proč používáme cookies?

Cookies používáme pro:

  • zaručení bezpečného internetové prostředí,
  • kontrolu výkonu našich webových stránek, zlepšení uživatelské přívětivosti a také online zkušenosti pro naše zákazníky.

Nepoužíváme soubory cookies ke sledování Vašich internetových aktivit mimo webové stránky, které spravujeme.

Ty typy souborů cookies, které jsou dále vyjmenovány, používáme pro lepší posouzení způsobů, jakým naše služby používají naši zákazníci a pro lepší konfiguraci našich služeb. V důsledku toho můžeme například rozpoznat, kdy je proces příliš složitý a uživatelé ho z tohoto důvodu přeruší. S těmito informacemi je možné procesní kroky zjednodušit a konfigurovat tak, aby byly orientovány na zákazníka.

c) Jaké typy souborů cookies existují?

Typ cookiesZamýšlený účel
Session Cookies
(Cookies relace)
Jsou odstraněny po zavření prohlížeče. Slouží k zachycení navigace i času stráveného na internetových stránkách a udržení aktivního přihlášení během relace.
Tracking Codes
(Sledovací kódy)
Neobsahují žádné osobní údaje. Zjišťují, odkud se stránky zobrazily, který vyhledávací nástroj byl použit, na který odkaz jste klikli, které klíčové slovo bylo vybráno a označuje umístění uživatele v okamžiku zobrazení stránky. Zachycují počet návštěv, stejně jako dobu trvání první, aktuální a předchozí návštěvy. Tyto soubory cookies zaznamenávají pouze návštěvy webových stránek, které spravujeme a nejsou aktivovány při návštěvách jiných internetových stránek.

 

Cookies uložené na našich internetových stránkách můžete vymazat. V takovém případě však ztratíte Vaše osobní data a obsah, včetně nastavení cookies a při dalším zobrazení našich internetových stránek nebudete rozpoznáni jako vracející se návštěvník.

d) Souhlasíte s našimi cookies?

Poskytujeme Vám některé online funkce, které by měly usnadnit návštěvu našich internetových stránek. Tyto funkce fungují pouze s podporou souborů cookies. Pokud budete pokračovat v užívání našich stránek, souhlasíte s používáním těchto souborů cookies. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Musíme však upozornit, že pro neomezené užívání našich internetových stránek je několik základních cookies nezbytných. Tyto soubory cookies jsou navíc používány pouze pro kontrolu efektivity internetových stránek a pro zaznamenání návštěvnosti.

Analytický software Piwik

(Následující informace byly poskytnuty na adrese www.spreerecht.de)

Na našich internetových stránkách se používá open source software pro statistické vyhodnocování návštěv návštěvníků. Piwik používá tzv. "Cookies" textové soubory, které jsou uloženy v počítači a které umožňují analyzovat Vaše používání internetových stránek. Informace získané použitím této internetové podpory jsou uloženy na našich serverech v Německu. IP adresa je bezprostředně po zpracování a před uložením anonymní.

Pomocí příslušného nastavení Vašeho prohlížeče můžete zabránit instalaci cookies; nicméně bychom rádi upozornili na to, že v tomto případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce našich internetových stránek (viz námitky k softwaru Piwik.)

Upozornění: Pokud vymažete soubory cookies, bude to mít za následek také smazání souboru cookies pro odhlášení a toto musí být v případě potřeby opět potvrzeno.

Námitky k softwaru Piwik

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Může se stát, že v rámci této online služby bude z jiných internetových stránek zahrnut obsah třetích stran, jako například videa z YouTube, mapy z Google Maps, RSS kanály či grafika.

Vždy se předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen "třetí strany") zjistí IP adresu uživatelů. Neboť bez IP adresy třetí strany nemohou odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto nezbytná pro prezentaci tohoto obsahu.

Mapy Google

Na našich internetových stránkách používáme pro vizuální zobrazení zeměpisných informací službu Google Maps API. Při používání služby Mapy Google společnost Google (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Kalifornie, 94043) zaznamenává, zpracovává a používá údaje o používání funkcí Map návštěvníky internetových stránek. Podrobnější informace o zpracování dat společnosti Google můžete získat v dokumentu "Politika ochrany osobních údajů společnosti Google", ke kterému máte přístup na adrese http://www.google.com/intl/cs_cs/help/terms_maps.html.

Informace o umístění webového serveru

Zpracování dat, které získáváme prostřednictvím našich internetových stránek, probíhá na serverech v Německu.

Zabezpečení

Provedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem.

Změna našich předpisů o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo měnit naše bezpečnostní a ochranná opatření, pokud to vyžaduje technický vývoj. V takových případech také odpovídajícím způsobem změníme své informace o ochraně dat. Sledujte tedy prosím příslušnou aktuální verzi našich zásad ochrany osobních údajů.

Odkazy

Pokud používáte externí odkazy, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách, na tyto odkazy se nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů. Při poskytování odkazů se snažíme zajistit, aby také dodržovaly naše normy ochrany a zabezpečení dat. Nemáme však žádný vliv na dodržování předpisů na ochranu údajů a bezpečnosti u jiných poskytovatelů. Z tohoto důvodu se prosím informujte na internetových stránkách těchto poskytovatelů o jejich platné politice ochrany dat.

Právo na informace a právo na námitku (dotčená práva)

Máte-li otázky týkající se záznamu, zpracování a používání Vašich osobních údajů společností IREKS, rádi Vám bezplatně a neprodleně poskytneme informace o uložených datech týkajících se vaší osoby. Pokud si také přejete opravit, zablokovat nebo vymazat Vaše údaje nebo pokud chcete podat stížnost, požádat o informace, nebo máte-li obecné otázky týkajících se ochrany údajů, rádi Vám budeme k dispozici. V této souvislosti napište na adresu IREKS GmbH, Lichtenfelser Str. 20, 95326 Kulmbach, Předmět: Ochrana dat nebo pošlete e-mail na adresu: privacy(at)ireks.com.