Z přírody to nejlepší
Rozmanitost a potěšení
ve stále nových dimenzích
Ireks

Šíře našeho nabídkového listu

Etikety nové řady DIANA, „Slazeno pouze fruktózou“, jsou nově doplněny větou: „Konzumace potravin obsahujících fruktózu vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi ve srovnání s potravinami obsahujícími sacharózu nebo glukózu.“ Toto schválené zdravotní tvrzení lze použít u sladkých potravin, ve kterých je sacharóza nebo glukóza nahrazena fruktózou tak, že dojde ke snížení obsahu glukózy nebo sacharózy alespoň o 30 % (v našem případě nahrazujeme sacharózu fruktózou stoprocentně). Text tohoto tvrzení naleznete v NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 536/2013 ze dne 11. června 2013, jež vešlo v platnost 2. 1. 2014.