Z přírody to nejlepší
Novinky společnosti IREKS:
být celosvětově v obraze
Ireks
Cesky> NOVINKY> Prohlášení o kvalitě máku

Prohlášení o kvalitě máku v makových produktech společnosti IREKS ENZYMA s.r.o.

Vážení obchodní partneři,

jako reakci na mediální kampaň týkající se dovozu technického máku
s vysokým obsahem morfinu do České republiky a jeho možném používání v potravinářství, která se v médiích objevila 7. srpna 2012, Vám sdělujeme, že se tento problém v žádném případě netýká makových náplní vyráběných firmou IREKS ENZYMA.

Toto tvrzení můžeme doložit tím, že pro výrobu používáme výhradně mák nakupovaný přímo z pole od českých a moravských pěstitelů. Mák potom čistíme na vlastní čističce a před použitím do výroby podrobujeme přísné laboratorní kontrole. Kromě čistoty, obsahu příměsí, smyslového hodnocení, měření vlhkosti, čísla kyselosti, peroxidového čísla tuků
a mikrobiologie kontrolujeme samozřejmě i obsah morfinu. Přestože
v České republice není tento obsah žádnou legislativní normou stanoven, dodržujeme interně platné německé obchodní podmínky, které stanoví maximální obsah na 20 mg morfinu v kilogramu makového semene. Můžeme doložit, že všechny námi naměřené hodnoty jsou hluboko pod touto hranicí.

S přátelským pozdravem

Ing. Jaromír Gec, ředitel a jednatel společnosti

Ing. Miroslav Ryba, ředitel marketingu a obchodu

Brno, 9. srpna 2012