Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks
Cesky> O NÁS> MOU - Sponzoring> MOU - Nádorová onemocnění

MOU - Nádorová onemocnění - důraz na prevenci

Rakovina je onemocněním z poruch geonomu a proto ji nelze ze života zcela eliminovat. Lidské bytosti jsou spjaté s informačním kódem DNA, k jehož podstatě patří také určité chyby a změny. Současná medicína nemá jinou možnost, než buňky přeměněné na nádorové lokalizovat a eliminovat.

Právě včasný nález tohoto onemocnění je základním předpokladem pro jeho úspěšné vyléčení. Z tohoto důvodu je v současné době kladen velký důraz na prevenci. Včasně zachycená nádorová onemocnění jsou vyléčitelná a jejich léčba neinvalidizuje, nezmrzačuje a většinou nemá ani dlouhodobé důsledky. Léčba časných stádií rakoviny také stojí mnohem méně peněz.

Z těchto důvodů klade Masarykův onkologický ústav v Brně velkou pozornost právě na prevenci a včasné odhalení nádorových onemocnění. Dílčí preventivní onkologická vyšetření, která se provádějí především pohledem a pohmatem nejsou pro časný záchyt nádorů dostačující. MOU proto přistoupil na metodu individualizovaných rozšířených preventivních prohlídek, které vycházejí z dat Národního onkologického registru a dávají vysoké procento jistoty při odhalování různých typů rakoviny.

Prohlídky jsou čistě individuální a jsou sestavovány na základě osobní a rodinné anamnézy, pohlaví a věku - jsou laicky řečeno „šity na míru" každému zájemci. Tyto prohlídky však nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, a proto se cena jednoho vyšetření pohybuje v rozmezí od pěti do sedmi tisíců korun - pokud člověk chce vyšetření podstoupit, musí si ho celé zaplatit.

MOU - Sponzoring