Z přírody to nejlepší
Jistotu může šířit pouze ten,
kdo si je jistý sám sebou
Ireks
Cesky> KVALITA> IREKS bezpečnost surovin

Kvalita produktů začíná u surovin

V IREKSu jsou všechny suroviny podrobovány intenzivním kontrolám. Naše ultra stopové laboratorní rozbory umožňují vysoce citlivé kontroly těch nejmenších zbytků těžkých kovů a pesticidů.

Pouze ten, kdo používá ty nejlepší suroviny pro své výrobky, může vyrábět pekařské směsi v té nejvyšší kvalitě. Proto je kvalita a bezpečnost všech komponent používaných v IREKSu tak extrémně důležitá.

Všechny suroviny v naší laboratoři prochází intenzivní a systematickou kontrolou kvality. Stejná striktní kritéria platí i pro suroviny, které si sami vyrábíme.

Pro splnění tohoto požadavku fungují laboratoře v pobočkách IREKSu po celém světě. Ovšem ta, která je součástí centrály v Kulmbachu, je zcela mimořádná:

Ultra stopové laboratorní rozbory. Technické vybavení a jeho výkonnost je na mnohem vyšším stupni, než předepisuje legislativa a než je běžné v našem odvětví. Vybavení nejmodernějšími přístroji a měřicími technikami umožňuje vysoce citlivou kontrolu všech surovin. Ty jsou kontrolovány v minutových intervalech, možná přítomnost těžkých kovů a pesticidů je tak okamžitě odhalena s přesností jednoho gramu na jeden tisíc tun surovin.

Tento postup nám umožňuje vybírat suroviny velmi pečlivě a využívat pouze nejčistší přírodní produkty - proto si mohou být zákazníci společnosti IREKS naprosto jisti.