Z přírody to nejlepší
Služby pro vás
vyjadřují skutečné partnerství
Ireks
Cesky> SLUŽBY> IREKS semináře a školení

Semináře a školení:
dodávání aktuálních informací

IREKS provozuje pekařská centra v různých zemích světa. Nabízíme v nich svým zákazníkům možnost návštěv. Dále se zde konají odborné semináře a školení, které se vztahují k praxi a aktuálním novinkám. Sami odběratelé si mohou při těchto příležitostech rozvíjet své vlastní nápady.

V různých místech světa zbudovaná pekařská centra společnosti IREKS neslouží pouze k podpoře výroby našich typických produktů pro danou zemi, ale slouží především vám, našim zákazníkům. Můžete si v nich testovat nové recepty, zkoušet a experimentovat a dále školit sebe i vaše zaměstnance.

Prakticky zaměřené semináře vedou naši vlastní odborníci a jejich hlavní pozornost je v první řadě zaměřena na konkrétní každodenní využitelnost v praxi.

Semináře kromě intenzivní výměny zkušeností s ostatními kolegy nabízejí také možnost získat nové podněty, případně inspiraci. Současně jsme místem pro rozvoj vašich dalších vlastních nápadů.

Není možné pouze vyčkávat a sledovat, co dělají ostatní. Mnohem důležitější je podporovat vaše vlastní podnikání kreativními nápady, optimalizovat výrobní procesy a snad také nacházet nové způsoby, jak přistupovat k zákazníkům.

Seminářů a školení v našich pekařských centrech se již zúčastnil nespočet pekařů z celého světa. Kdy budeme moci přivítat i Vás? Kontaktujte svého IREKS poradce nebo napište přímo nám.