Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks
Cesky> O NÁS> Ochrana údajů_popup

Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: březen 2021

Jsme rádi, že máte zájem o naši společnost, naše produkty a služby. Chtěli bychom, abyste při návštěvě našich internetových stránek či obchodní spolupráci nemuseli mít důvod k obavám ohledně ochrany Vašich osobních údajů.

Ochrana Vašich dat je pro nás důležitá

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně, dodržování legislativy ohledně ochrany osobních údajů je pro nás samozřejmostí.

Rádi bychom, abyste věděli, která data a kdy zaznamenáváme, zpracováváme a jak je používáme. Přijali jsme technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Budou dodržována námi i externími poskytovateli služeb.

Informace pro naše obchodní partnery - dle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) - jsou uvedeny na následujícím odkazu.

Odpovědná strana

IREKS GmbH
Lichtenfelser Str. 20
95326 Kulmbach
Německo
Tel.: +49 9221 706-0
Fax: +49 9221 706-306
E-Mail: ireks@ireks.com

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o Vaší totožnosti. Zahrnují například údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

Pro používání našich internetových stránek obecně není nutné předávání osobních údajů.

V určitých případech však vyžadujeme Vaše jméno a adresu spolu s dalšími údaji, abychom mohli poskytnout požadované služby. Kdykoli to bude nutné, upozorníme Vás na to. Totéž platí například pro zasílání informačních materiálů nebo odpovědí na jednotlivé dotazy.

Kromě toho zaznamenáváme, zpracováváme a používáme pouze údaje, které jste nám poskytli dobrovolně nebo automaticky prostřednictvím internetu (např. soubory cookies, informace o prohlížeči).

Pokud využíváte určité služby, budou zaznamenávány, zpracovávány a používány pouze takové údaje, které jsou nutné k plnění služeb.

Pokud bychom od Vás požadovali další údaje, pak se jedná o dobrovolné informace.

Zaznamenávání, zpracování a používání osobních údajů probíhá pouze za účelem plnění požadovaných služeb nebo podpory a zajištění vlastních legitimních obchodních zájmů.

Užití za specifickým účelem

Budeme zaznamenávat, zpracovávat a používat osobní údaje, které nám poskytnete online, a to výhradně pro účely, které Vám byly sděleny. Osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předány třetím stranám.

K udržení vztahů se zákazníky může být také nezbytné, pro nás nebo pro námi pověřeného poskytovatele služeb, zaznamenávat, zpracovávat a používat osobní údaje, abychom Vás informovali o nabídkách produktů, které jsou užitečné pro Vaše obchodní aktivity nebo abychom prováděli on-line průzkumy za účelem zlepšení schopnosti plnit požadavky našich zákazníků.

Záznam, zpracování a použití osobních údajů, jakož i jejich převedení oprávněným státním institucím a agenturám, které mají právo obdržet takové informace, bude prováděno pouze v rozsahu příslušných zákonů nebo pokud tato povinnost vzniká na základě soudního rozhodnutí.

Newsletter

Co se týká nabízeného newsletteru, pokud se k němu přihlásíte, budeme zaznamenávat, zpracovávat a používat pouze osobní údaje a podrobnosti poskytnuté dobrovolně. Registrací do tohoto newsletteru s tímto souhlasíte. Odběr můžete kdykoliv zrušit pomocí odkazu na zrušení odběru na konci každého newsletteru.

Jakmile se zaregistrujete do newsletteru, pošleme Vám potvrzovací e-mail. V tomto e-mailu najdete odkaz, který potvrdí Vaši registraci. Až po kliknutí na tento odkaz budou Vaše údaje použity ve vhodném rozsahu pro účely inzerce a marketingu prostřednictvím našeho zpravodaje.

Kontakt / Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, mějte na paměti, že tímto přímo kontaktujete naši společnost:

IREKS ENZYMA s.r.o.
Kšírova 668/257
Horní Heršpice
619 00 Brno
Česká Republika
Tel. +42(0) 543 250 155:
Email: info@ireks-enzyma.cz

Pokud byste kontaktovali naši společnost prostřednictvím kontaktního formuláře, dojde ke zpracování takto poskytnutých údajů.

Naše společnost tyto údaje použije k poskytnutí Vámi požadovaných informací, či k provedení Vámi požadovaných služeb, např. v oblasti podpory a poradenství ohledně našich produktů.

Totéž platí i v případě, že nás kontaktujete formou e-mailu.

Doba uchování dat

Osobní údaje, které nám byly zaslány prostřednictvím našich internetových stránek, budou uchovávány, dokud nebude splněn účel, pro který byly svěřeny. Pokud je to vyžadováno obchodními podmínkami či statutárními požadavky, může být u některých dat doba uchování až 10 let.

Neosobní údaje zaznamenávané automaticky

Při používání našich internetových stránek jsou z organizačních a technických důvodů ukládána tato data: názvy Vámi navštívených stránek, názvy používaného prohlížeče a název operačního systému, datum a čas přístupu, použitý vyhledávač, jména stažených souborů a IP adresa.

Tyto technické údaje vyhodnotíme anonymně pro statistické účely, pouze abychom dále optimalizovali naši internetovou prezentaci a navrhovali naše internetové služby ještě atraktivnějším způsobem. Tyto anonymní údaje budou uloženy odděleně od osobních údajů v zabezpečených systémech a nebudou moci být vyvozeny žádné závěry ohledně jednotlivých osob. Vaše osobní údaje a Vaše soukromí jsou proto po celou dobu chráněny.

Cookies

a) Co přesně jsou soubory cookies?

Cookies jsou informace, které jsou uloženy ve Vašem počítači, tabletu nebo mobilním telefonu, když navštěvujete internetové stránky, a jsou obecně používány k efektivnějšímu návrhu internetových stránek. Některé soubory cookies (Session Cookies) se automaticky odstraní, když se zavře prohlížeč, ostatní (trvalé soubory cookies nebo sledovací kódy) jsou archivovány na příslušném hardwaru až do určitého data vypršení nebo do vyprázdnění dočasné paměti Vašeho prohlížeče, a umožňují nám identifikovat Vás jako opakovaného návštěvníka našich internetových stránek. Většina internetových prohlížečů přijímá cookies automaticky. Nicméně jednoduchým kliknutím můžete změnit nastavení svého prohlížeče, pokud si to nepřejete. Podrobnější informace o cookies najdete na adrese aboutcookies ➚.

b) Proč používáme cookies?

Cookies používáme pro:

  • zaručení bezpečného internetové prostředí,
  • kontrolu výkonu našich webových stránek, zlepšení uživatelské přívětivosti a také online zkušenosti pro naše zákazníky.

Nepoužíváme soubory cookies ke sledování Vašich internetových aktivit mimo webové stránky, které spravujeme.

Ty typy souborů cookies, které jsou dále vyjmenovány, používáme pro lepší posouzení způsobů, jakým naše služby používají naši zákazníci a pro lepší konfiguraci našich služeb. V důsledku toho můžeme například rozpoznat, kdy je proces příliš složitý a uživatelé ho z tohoto důvodu přeruší. S těmito informacemi je možné procesní kroky zjednodušit a konfigurovat tak, aby byly orientovány na zákazníka.

c) Jaké typy souborů cookies existují?

Typ cookies Zamýšlený účel
Session Cookies
(Relační Cookies)
Jsou odstraněny po zavření prohlížeče. Slouží k zachycení navigace i času stráveného na internetových stránkách a udržení aktivního přihlášení během relace.
Tracking Codes
(Sledovací kódy)
Neobsahují žádné osobní údaje. Zjišťují, odkud se stránky zobrazily, který vyhledávací nástroj byl použit, na který odkaz jste klikli, které klíčové slovo bylo vybráno a označuje umístění uživatele v okamžiku zobrazení stránky. Zachycují počet návštěv, stejně jako dobu trvání první, aktuální a předchozí návštěvy. Tyto soubory cookies zaznamenávají pouze návštěvy webových stránek, které spravujeme a nejsou aktivovány při návštěvách jiných internetových stránek.

 

d) Právní základ

Právní základ pro používání cookies je stanoven čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Zde je uložena pouze adresa internetového protokolu - žádná další osobní data.

e) Odstranění souborů cookies

Poskytujeme Vám některé online funkce, které by měly usnadnit návštěvu našich internetových stránek. Tyto funkce fungují pouze s podporou souborů cookies. Cookies uložené na našich internetových stránkách můžete vymazat. V takovém případě však ztratíte Vaše osobní data a obsah, včetně nastavení cookies a při dalším zobrazení našich internetových stránek nebudete rozpoznáni jako vracející se návštěvník. Musíme však upozornit, že pro neomezené užívání našich internetových stránek je několik základních cookies nezbytných. Tyto soubory cookies jsou navíc používány pouze pro kontrolu efektivity internetových stránek a pro zaznamenání návštěvnosti.

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Může se stát, že v rámci této online služby bude z jiných internetových stránek zahrnut obsah třetích stran, jako například videa z YouTube, mapy z Google Maps, RSS kanály či grafika.

Vždy se předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen "třetí strany") zjistí IP adresu uživatelů, neboť bez IP adresy třetí strany nemohou odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto nezbytná pro prezentaci tohoto obsahu.

Informace o umístění webového serveru

Zpracování dat, které získáváme prostřednictvím našich internetových stránek, probíhá na serverech v Německu.

Zabezpečení

Provedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem.

Změna našich předpisů o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany soukromí jako důsledek nových technologií. Ujistěte se, že máte k dispozici aktuální verzi. Na našich webových stránkách budeme informovat o významných změnách v těchto zásadách.

Související práva

Pokud si přejete získat informace o tom, jaká Vaše osobní data máme v evidenci, případně přejete-li si některá data změnit či smazat, můžete nás kdykoliv kontaktovat. Kromě toho máte právo požadovat omezené zpracování (článek 18 GDPR ), vznést námitky proti zpracování (článek 21 GDPR), stejně jako právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR). V takových případech se obraťte na našeho pracovníka pro ochranu údajů, jehož kontaktní údaje naleznete níže v sekci "Pracovník pro ochranu údajů".

Kontaktní pracovník pro ochranu údajů

Všechny zainteresované osoby, jakož i návštěvníci našich internetových stránek mohou kontaktovat přímo našeho kontaktního pracovníka pro ochranu údajů:

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Německo
Tel .: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
E-mail: privacy@ireks.com
Internet: www.projekt29.de

Pokud tento pracovník nezodpoví uspokojivě vaše dotazy, můžete též využít Vašeho práva k podání stížnosti dohledovému orgánu.