Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks
Cesky> O NÁS> Ochrana dat

Politika ochrany dat

Poslední aktualizace: prosinec 2013

Jsme potěšeni, že navštěvujete naše internetové stránky a děkujeme vám za váš zájem o naši společnost, produkty a služby. Je pro nás velmi důležité zacházet s vašimi osobními údaji zodpovědně. Z toho důvodu je pro nás samozřejmé dodržovat ochranu dat ve chvíli, kdy používáme údaje o vaší osobě. Rádi bychom vás ujistili, že návštěva našich internetových stránek je zcela bezpečná a není důvod k obavám.

Registrace údajů

Obecně platí, že je možné využívat webové stránky společnosti IREKS bez odhalení svých osobních údajů. Pokud navštívíte naše internetové stránky, ukládá náš webový server samozřejmě IP adresu vašeho internetového poskytovatele, dále stránku, kterou jste navštívili předtím, potom stránky, které vám zpřístupnily server, stejně tak jako datum a délku vaší návštěvy. Tyto údaje by případně mohly umožnit identifikaci, ale naše firma se zaručuje, že neprobíhá žádné jejich osobní vyhodnocování a že nejsou ani v originálu ani ve vyhodnoceném stavu předávány třetím osobám. Z těchto dat je pouze vytvořena statistika sloužící pro další rozvoj našich internetových stránek v zájmu jejich uživatelů.

Evidence a zpracování údajů týkajících se fyzických osob

Údaje týkající se fyzických osob budou zaznamenány tak, aby byly k dispozici v rámci registrace při vyplňování formulářů nebo zasílání e - mailů v případě objednávky služeb nebo zboží.

Záznam a zpracování takovýchto údajů probíhá pouze tehdy, pokud dostaneme váš výslovný souhlas. Tento souhlas však můžete kdykoli v budoucnu odvolat.

Použití a přenos dat týkajících se fyzických osob

Údaje, které nám byly poskytnuty, budou dále použity pouze pro ty účely, pro které byly získávány. Údaje týkající se fyzických osob nebudou námi v žádném případě poskytnuty třetí straně a nebude je používat nikdo, kdo na to nemá oprávnění, pokud to nebude nařízeno příslušnými úřady.

Naši zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do zpracování a využívání dat, stejně tak jako možná třetí strana, jsou vázáni předpisy o ochraně údajů týkající se důvěrného zpracování dat o fyzických osobách.

Bezpečnost

IREKS používá technická a organizační bezpečností opatření na ochranu údajů, která spravujeme před náhodným nebo úmyslným zničením, manipulací, ztrátou nebo přístupem neoprávněných osob.

V případě záznamů a zpracování údajů týkajících se fyzických osob jsou data předávána v zakódované podobě, aby se zabránilo zneužití třetí stranou.

V návaznosti na technologický pokrok se tak neustále vyvíjí naše bezpečnostní opatření pro ukládání a ochranu dat.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše internetové stránky obsahují také odkazy na webové stránky třetích stran. Na poskytovatele těchto odkazů se však nevztahuje naše politika ochrany osobních údajů. Nejsme schopni ovlivnit, zda jejich provozovatelé dodržují předpisy o ochraně údajů, a proto neneseme žádnou odpovědnost za správnost, aktuálnost, úplnost ani kvalitu poskytovaných informací.

Kontakt

V případě problémů, dotazů či podnětů kontaktujte prosím vedoucího Oddělení ochrany údajů ve společnosti IREKS: datenschutz@ireks.com.

Neustálý vývoj internetu vyžaduje jednou za čas také přizpůsobení politiky ochrany dat. Vyhrazujeme si proto právo provést kdykoli odpovídající změny.