Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks
Cesky> O NÁS> IREKS mezinárodní pojetí

Myslet světově, pracovat v místě

Každá země i každý pekař mají svůj vlastní individuální charakter. Požadavky zákazníků, sortiment výrobků, technologické postupy, případně marketingové strategie jsou odlišné. A proto poskytujeme individuální přístup ke každému pekaři ve více než 90 zemích světa. Daná řešení jsou ovlivněna více či méně regionálními nebo globálními trendy v závislosti na požadavcích pekařů.

Dohlédnout až za horizont a pohybovat se v mezinárodním prostředí bylo důležité již pro zakladatele společnosti před 160 lety. Společnost IREKS se následně vyvíjela v duchu této tradice a dnes obchoduje po celém světě.

Díky tomu máme informace o národních a regionálních specifikách, přičemž současně sledujeme mezinárodní trendy. Tyto zkušenosti následně začleňujeme do návrhů jednotlivých výrobků a receptur, které naši odborně zdatní experti z více než 30 zemí světa individuálně prezentují svým pekařům.

Tímto způsobem všichni těží z globální výměny idejí, kterou v mezinárodním měřítku podporujeme a propagujeme.

Dceřiné společnosti a obchodní partneři společnosti IREKS, kteří vás podporují ve vaší každodenní práci, lze nalézt v mnoha zemích světa.

Integrací předního výrobce aroma, základních zmrzlinových směsí a dekorací - společnosti Dreidoppel v roce 2004, se možnosti a schopnosti celé společnosti dále posílily.