IREKS WORLDWIDE
Von Natur aus Bestes
Neues von IREKS:
Weltweit auf dem Laufenden
Ireks
Cesky> NOVINKY> Změna z IFS na FSSC

Změna z IFS na FSSC

Dosud byl standard IFS (International Featured Standard) jedním ze základních prvků našeho systému řízení kvality. Nyní je nahrazen standardem FSSC, který nabývá mezinárodní důležitosti.

Abychom lépe vyhověli budoucím požadavkům trhu, IREKS byl certifikován podle standardu FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) poprvé v září 2015. Ve srovnání s IFS tento nezávislý mezinárodní certifikační standard nabízí mnoho výhod a přispívá k udržování a dalšímu zlepšování vysokých standardů kvality obecně.

Kromě sektoru obchodu jsou do dalšího vývoje standardu FSSC zapojeni také experti mimo jiné z oblastí výroby a monitorování potravin. Tímto způsobem je možné dosahovat zlepšení z více úhlů pohledu. Po uznání GFSI (Global Food Safety Initiative) je standard FSSC plným ekvivalentem ke globálnímu standardu BRC (British Retail Consortium Global Standard) a k IFS.


Trvalým vývojem naší certifikace dáváme najevo svůj konstantní závazek dosahovat nejvyšší možné kvality a bezpečnosti potravin.