Z přírody to nejlepší
Služby pro vás
vyjadřují skutečné partnerství
Ireks
Cesky> SLUŽBY> IREKS služby

Komplexní služby: jsme tu vždy pro vás

Zákazníci společnosti IREKS využívají komplexní balíček služeb. IREKS je partnerem pekařů po celém světě, a to pomocí: silného zákaznického servisu, globální sítě partnerských společností, atraktivních školení a seminářů, tvůrčích konceptů pro marketing a prodej a rozmanité podpory ve všech otázkách týkajících se pekáren.

Proč je optimální péče pro zákazníky tak důležitá?

Vycházíme z toho, že na budoucnost nejlépe připravené pekárny jsou takové, které:

  • díky svým nápadům neustále rozvíjí své individuální postavení na trhu,
  • disponují efektivními postupy,
  • pečou a prodávají kvalitu.

IREKS tomu přispívá tím, že je vždy na straně zákazníka prostřednictvím každodenního poradenství a pomoci. Pokroku a zlepšení se vždy snáze dosáhne společnými silami.

Náš balíček služeb: