Z přírody to nejlepší
Jistotu může šířit pouze ten,
kdo si je jistý sám sebou
Ireks
Cesky> KVALITA> Politika kvality a politika bezpečnosti potravin

Politika kvality a politika bezpečnosti potravin skupiny IREKS

Politika kvality a politika bezpečnosti potravin společnosti IREKS pokrývá všechny oblasti společnosti: od vývoje produktů až po jejich distribuci. Tento proces pro nás končí až v okamžiku, kdy zákazníci zpracují naše produkty a jsou absolutně spokojeni s naším zbožím a službami.

Skupina IREKS vyrábí kvalitu

Politiku kvality a politiku bezpečnosti potravin naší společnosti lze redukovat na jeden jednoduchý jmenovatel. Zákazníci si spojují termín kvalita s naším jménem, s produkty pod naší značkou a s našimi poradenskými službami.

Kvalita je definována našimi zákazníky

Kvalitu definujeme jako komplexní plnění požadavků našich zákazníků. Důsledným a kontinuálním přemýšlením o přáních a potřebách našich zákazníků dosahujeme takové kvality, která se od nás čeká.

Z této perspektivy jsme si zcela vědomi velké zodpovědnosti vůči našim zákazníkům. Na prvním místě je pro nás výroba bezpečných potravin, krmiv a dodržování všech odpovídajících pravidel a předpisů.

Spokojení zákazníci představují vždy konkurenční výhodu a zajišťují budoucnost naší společnosti.

Kvalita prostřednictvím bezpečnosti potravin

Během produkce potravin a krmiv hraje bezpečnost jednu z klíčových rolí v řízení kvality.

Z tohoto důvodu pracujeme na všech úrovních, od nákupu přes vývoj a produkci až po distribuci, na implementaci rozsáhlých preventivních programů, které jsou založeny na principech konceptu HACCP. Tyto programy zahrnují všechny právní požadavky, ale nekončí jen u nich.

Kromě současného dalšího vývoje našich programů v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv je pro nás důležitá otevřená komunikace k tomuto tématu. Našim zákazníkům jsme proto v této spojitosti k dispozici pro jakékoliv jejich dotazy.

Kvalita potřebuje každého zaměstnance

Každý zaměstnanec svým dílem přispívá k celkové kvalitě. Kvalita je proto tvořena na všech místech, kde se pracuje, ne pouze ve výrobě nebo skladech, ale také v administrativě a v distribuci, nejen uvnitř společnosti, ale již v terénu. Kvalita může být zlepšována pouze nepřetržitým a stálým vývojem. Každý z nás, bez ohledu na kterém místě pracuje, je vyzván k tomu, aby společně pracoval na udržování a zlepšování kvality.

Kvalita z každého úhlu pohledu

Obsahem a cílem systému řízení kvality je plánovaná záruka jakosti našich výrobků. Záměrná integrace všech oblastí do systému řízení kvality garantuje vytvoření sofistikovaných kvalitních produktů. Kvalita začíná již během fáze vývoje produktu a zahrnuje pečlivý výběr dodavatelů a vysoce kvalitních surovin, stejně jako výrobu, která používá nejmodernější technologie a samozřejmě i efektivní prodej a distribuční systém.

Kvality naše společnost dosáhne v tom daném okamžiku, kdy zákazníci zpracují naše výrobky a jsou zcela spokojeni s naším zbožím i službami.

Kvalita má cenu ukazovat

Naším přáním je prezentovat se zákazníkům a dalším zúčastněným stranám otevřenou diskusí. Proto vítáme všechny naše zákazníky a rádi využijeme každé příležitosti, jak jim ukázat kdo jsme a co děláme.