Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks
Cesky> O NÁS> Pečení pro děti

Pečení pro děti
Firma IREKS ENZYMA

IREKS ENZYMA spolupracuje s projektem Pečení pro děti v Brně od jeho vzniku. Kromě jednotlivých dobrovolníků je jedinou pekařskou společností v regionu, která tuto sbírku podporuje.

Na pravidelně pořádané akce vždy 1. sobotu v měsíci připravuje chléb a slané i sladké pečivo, které se pak následně nabízí a za dobrovolné částky prodává. Tímto způsobem se tak altruisticky pomáhá potřebným dětem ve vybraných programech.

IREKS ENZYMA se prostřednictvím této sbírky dostává do přímého kontaktu s potenciálními zákazníky a může si ověřit jejich preference chutí a tvarů u mnoha druhů chleba, pečiva a dalších výrobků. Takto získané informace jsou velmi důležité při následném vývoji nových produktů pro pekaře a cukráře, při tvorbě nových receptur a technologií i konečné vizuální podoby pečiva tak, aby se stalo pro spotřebitele atraktivním. Tyto zkušenosti jsou velmi cenné a společnosti se tak i na jejich základě daří odběratelům dodávat inovované nebo zcela nové výrobky, které se na maloobchodním trhu prodávají velmi dobře.

Historie Pečení pro děti

Pečení pro děti v Brně