Z přírody to nejlepší
Rozmanitost a potěšení
ve stále nových dimenzích
Ireks
Cesky> VÝROBKY> Přípravky a směsi pro cukrářské korpusy a výrobky

Přípravky a směsi pro cukrářské korpusy a výrobky

Nejen díky vlastní výrobě, ale i možnostem nákupu v rámci koncernu IREKS, je nabídka přípravků pro cukrářské výrobky a cukrářských směsí neustále rozšiřována. Opět jsou respektovány regionální odlišnosti a rozdílné postupy zpracování, dále pak jsou nabízeny netradiční inovace, novinky a konvenience ze zemí koncernu IREKS.