Z přírody to nejlepší
Rozmanitost a potěšení
ve stále nových dimenzích
Ireks
Cesky> VÝROBKY> Ostatní suroviny

Ostatní suroviny

K ucelení rozsáhlého sortimentu nabízíme následující skupiny surovin nezbytných pro produkci pekařských
a cukrářských výrobků v celé šíři jejího záběru: