Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks

Malý strom

Jednou z aktivit občanského sdružení Malý strom je veřejná sbírka Pečení pro děti, která získává prostředky na podporu postiženým, nemocným či jinak znevýhodněným dětem.