Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks
Cesky> O NÁS> MOU - Sponzoring> MOU - historie, zaměření, fungování

MOU - historie, zaměření, fungování

Historie Masarykova onkologického ústavu (dále jen MOU) spadá do první poloviny 20. století a jeho cílem bylo zlepšit péči o nemocné zhoubnými nádory a současně umožnit výzkumnou práci v tomto oboru medicíny.

Instituce i přes určitá politická omezení fungovala nepřetržitě a bezprostředně po listopadu 1989 se podařilo prosadit opětovné osamostatnění onkologického ústavu a na přelomu tisíciletí také jeho začlenění do univerzitní brněnské obce.

V současnosti je MOU v Brně specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, jedinečný svého druhu v České republice. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, protinádorovou léčbu i rehabilitaci. Významná je také vědecko - výzkumná činnost jeho pracovníků.

MOU je samozřejmou a velmi důležitou součástí sítě komplexních onkologických center v ČR a je také organizátorem každoroční největší konference onkologů v České republice. Mimo to je také členem Organizace evropských onkologických ústavů a také jako jediné pracoviště v naší republice naplňuje mezinárodní kritéria CCC, což jsou centra komplexním způsobem nabízející všechny víceoborové onkologické služby pod jednou střechou a zároveň se věnují vědeckému výzkumu.

Masarykův onkologický ústav dnes sídlí v již uceleném areálu na Žlutém kopci v Brně. Efektivně tak může rozvíjet onkologii v celé šíři odborných služeb s velkým důrazem na prevenci.

MOU - Sponzoring