Z přírody to nejlepší
Jistotu může šířit pouze ten,
kdo si je jistý sám sebou
Ireks
Cesky> KVALITA> IREKS koncept HACCP

Koncept HACCP:
systematická kontrola kvality vědomá si vlastních rizik

Metoda analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) eviduje a popisuje všechna opatření pro systematickou kontrolu kvality s vědomím vlastních rizik ve všech fázích výroby. V IREKSu byla tato kontrola vždy centrem pozornosti.

Koncept HACCP během výroby potravinářských směsí se ve společnosti IREKS začal používat od roku 1996.

Tento koncept popisuje systematické metody rozpoznání všech kritických bodů, tj. analyzuje rizika postupů nebo provozních kroků v procesu výroby potravin. Dále říká jak je kontrolovat a regulovat, aby se dalo zabránit zdravotním rizikům spotřebitelů v nejvyšší možné míře.

Tato nebezpečí mohou být biologického původu (například mikroorganismy), chemického původu (zbytky pesticidů či těžkých kovů) nebo fyzikálního původu (kamínky, sklo nebo jiná cizí tělesa). V IREKSu byly stanoveny postupy pro řešení každého kritického bodu s cílem odstranit potenciální nebezpečí pro výrobky a tudíž i pro spotřebitele.

Pomocí konceptu HACCP dokumentujeme našim zákazníkům to, že výroba našich potravinářských přísad se provádí s tou největší péčí a že děláme vše, co je v našich silách, abychom produkovali pouze bezpečné potraviny té nejvyšší kvality.