Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks
Cesky> O NÁS> IREKS filosofie

Naše filosofie

Filosofie společnosti IREKS je postavena na třech pilířích, které současně reprezentují základ naší každodenní práce: kontinuita myšlenek a činů, kompetence ve všech oblastech a partnerská spolupráce.

Kontinuita

Již více než jedno a půl století prochází IREKS rušnými dějinami s jednotnou vizí. To je dáno prozřetelnými investicemi do technologických inovací a rozvoje nových trhůkterým IREKS do velké míry vděčí za současné postavení.

Vzájemné působení tradice a pokroku zanechává své stopy na naší společnosti i na jejích zaměstnancích. Každý se snaží dělat dobré věci ještě lépe a opakovaně tak vytvářet požitek a rozmanitost v mnoha oblastech.

Každý, kdo myslí na budoucnost, si musí být vědom své odpovědnosti vůči přírodě. Pouze v případě, že bereme přírodu jako svého cenného partnera, budou s ní další generace moci žít v harmonii.

Kompetence

Schopnost a způsobilost spolu s permanentním vývojem, to je to, co vede společnost IREKS po celém světě.

Schopnost se například projevuje ve výběru všech našich surovin, začíná tedy již u kontaktů na pěstitele obilí. Dále pokračuje vývojem tržně atraktivních výrobků a receptur s kreativními marketingovými nápady a stejně tak nejmodernějších technologií ve výrobě a v našich laboratořích. Své schopnosti ukazujeme i prostřednictvím našich služeb - o své zákazníky se staráme s týmem kvalifikovaných odborníků pro danou oblast.

Takto se vše optimálním způsobem prolíná a jsme tak schopni nabídnout našim zákazníkům takové služby, které od nás očekávají: 100 % IREKS znamená 100 % kvality. A 100 % bezpečnosti pro spotřebitele. Řídit společnost tímto způsobem považujeme za naši podnikatelskou zodpovědnost.

Partnerství

Všechny naše nápady a receptury by byly k ničemu, kdyby neexistovali naši partneři. Podle motta „společně jsme silní“ se staráme o naše partnerství uvnitř i mimo společnost a tyto vztahy trvají mnohdy mnoho let, nebo dokonce desetiletí.

Upřednostňujeme tudíž společná řešení problémů a předáváme si zkušenosti a poznatky z generace na generaci. K dosažení tohoto cíle přispívá každý jedinec ve společnosti na svém pracovním místě a se svým pracovním závazkem zajišťuje, že společnost IREKS stále zůstane i v budoucnu specielní rodinnou firmou.