Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks
Cesky> O NÁS> IREKS ENZYMA - historie

IREKS ENZYMA s.r.o. na českém trhu

Společnost IREKS ENZYMA s.r.o. byla založena na počátku roku 1991 takříkajíc na zelené louce pod názvem ENZYMA, spol. s r.o. Ve velmi krátké době dokázala obsadit vedoucí pozici na trhu zlepšujících přípravků, směsí a speciálních surovin pro pekárny a cukrárny v bývalém Československu. Tuto pozici si udržuje dodnes v obou dnes rozdělených zemích.

V prvních létech své existence ENZYMA vyráběla pouze licenční výrobky, později přišly směsi podle vlastních receptur.

Tak, jak se rozšiřoval sortiment výrobků, byly stále větší nároky kladeny na jeho výrobu. Proto byl v roce 1995 postaven moderní výrobní závod v Kroměříži, což umožnilo pružněji reagovat na požadavky trhu. Též v té době začala IREKS ENZYMA usilovat o rozšíření trhů v zahraničí, konkrétně v Polsku, Rusku a v Srbsku. V roce 1997 byl vybudován výrobní závod v dceřinné společnosti IREKS ENZYMA v Prešově, neboť i zde se obchodní aktivity IREKS ENZYMY rozrůstaly.

Během uplynulého desetiletí trvání firmy se podařil vybudovat velmi stabilní a kompaktní tým zaměstnanců stmelený společnými úspěchy, plněním stále náročnějších úkolů, zajišťováním veletrhů, seminářů a odborných pekařsko - cukrářských školení. Tým technologů je stále početnější tak, jak se rozrůstá počet zákazníků IREKS ENZYMY a jak se rozšiřuje sortiment nabízených výrobků a služeb.

V roce 1996 začalo pracovat vlastní vývojové středisko v Rosicích. Zde byla i předváděcí a zkušební pekárna, která se využívala k „technologickým dnům".

Od r. 1999 patří IREKS ENZYMA k celosvětově aktivní skupině IREKS. Noví majitelé z bavorského města Kulmbach se starají o trvalý rozvoj společnosti. Původní název ENZYMA byl změněn dle koncernového vzoru na IREKS ENZYMA s.r.o. a firma se stala důležitou součástí koncernu.

V roce 2004 bylo díky štědré investici z Kulmbachu postaveno nové (a současně první v historii) sídlo firmy. Budova je rozdělena na dvě části: první je administrativní a druhá slouží jako zákaznické a vývojové technologické centrum. V prostorách předváděcí pekárny a cukrárny si zkušení mistři pekaři a cukráři vzájemně předávají zkušenosti a jsou seznamováni s novinkami z oboru.