Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks
Cesky> O NÁS> Pečení pro děti> Historie Pečení pro děti

Historie Pečení pro děti

Pečení pro děti je veřejnou sbírkou, která se koná formou prodeje pekařských a cukrářských výrobků za dobrovolnou cenu, přičemž výtěžek z prodeje jde na projekty v naší zemi i na pomoc v zahraničí.

Výtěžek z prodeje je tedy věnován na podporu předem určeného programu a také na pomoc dětem, které se ocitly v aktuální krizové situaci z důvodu přírodní nebo válečné katastrofy.

Pečení pro děti se poprvé konalo v říjnu 1999 v Praze a tato tradice se postupně rozšířila i do Brna. Popularitě tohoto projektu velkou měrou pomáhá patronace známých osobností, které jsou ochotné s tímto projektem spojit svoji tvář a dodat mu tak větší mediální publicitu.

Zpočátku bylo Pečení pro děti sbírkou pod záštitou Českého výboru UNICEF a vybrané peníze se prostřednictvím něho střídavě rozdělovaly mezi potřebné děti v České republice a na podporu programů UNICEF ve světě. Na pomoc dětem ze zahraničí se vybíralo například na sirotky AIDS, pomoc potřebným dětem v Afghánistánu nebo na podporu očkovacích programů. V ČR pak sbírka podpořila namátkou dětskou onkologii v Motole nebo Azylový dům matek s dětmi v Praze 8. Od září 2009 pak probíhá Pečení pro děti v Brně pod záštitou občanského sdružení Malý strom.

Pečení pro děti