Z přírody to nejlepší
Rozmanitost a potěšení
ve stále nových dimenzích
Ireks
Cesky> VÝROBKY> Chléb a sladové výrobky

Chléb a sladové výrobky

Snad u žádného jiného pekařského výrobku se tak necení kvalita, regionální zvyklosti, specifická chuť, vůně a kyselost, jako u chleba. Výroba chleba je královskou disciplínou pekařského oboru a bez dobrého chleba není dobrého pekaře. Kvasy a kvasové zakyselující přípravky, které dodáváme, se v koncernu IREKS vyrábí již po mnoho desetiletí. Tradičně se kvasy při výrobě vedou tak, aby získaly maximum chuťových
a aromatických látek a z nich následně upečené chleby byly jedinečné kvality.

Přípravky do chleba a stabilizátory chlebových těst umožňují vyrobit chléb
v konstantní kvalitě i při kolísajících vlastnostech mouk. Sladové
a ztmavovací přípravky slouží ke konečnému doladění chuti a barvy chleba i dalších pekařských výrobků.