Z přírody to nejlepší
Vítejte ve světě
společnosti IREKS
Ireks

BabyBox

Babybox je spolek občanů, jejichž cílem je snaha o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt.